Blokujące Zabezpieczenie Upływowe Typu ER 600 im

Zabezpieczenie typu ER 600im służy do kontroli stanu izolacji w izolowanych sieciach energetycznych średniego napięcia 3,3 kV jako zabezpieczenie blokujące. Obwód pomiarowy zabezpieczenia ER600im może współpracować z kontrolowaną siecią tylko za pośrednictwem zintegrowanego zestawu dławików ER600d.

Sygnalizacja przy obniżeniu się stanu izolacji poniżej nastawionej wielkości odniesienia, przy czym następuje odpadnięcie przekaźnika o regulowanym czasie odpadania, który swoimi stykami sygnalizuje zadziałanie i uniemożliwia załączenia wyłącznika lub stycznika, podającego napięcie na kontrolowany odcinek sieci.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 [Ex ib] I Mb

Certyfikat: OBAC 11 ATEX 441U