Iskrobezpieczny Pilot Podczerwieni Typu IPP-*

Iskrobezpieczny pilot podczerwieni typu IPP-1 jest przeznaczony do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym poprzez transmisję bezprzewodową w zakresie podczerwieni.

Urządzenie posiada obudowę zapewniającą stopień ochrony IP54.

Iskrobezpieczny pilot podczerwieni typu IPP-* jako urządzenie iskrobezpieczne przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. IPP-* jest wyposażony w diodę nadawczą IR o poziomie zabezpieczenia op is. W wykonaniu do współpracy z PMB-2 przyciski na froncie pilota pełnią te same funkcje co przyciski zamontowane na przekaźniku PMB-2.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M1 Ex ia op is I Ma

Certyfikat: JSHP 18 ATEX 0019X