Ognioszczelna lampa diodowa typu OLD-**.*/**

Ognioszczelna lampa diodowa typu OLD-**/* z iskrobezpiecznym obwodem sterowania przeznaczona jest do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (grupa I), jak również może być stosowana w strefach zagrożonych wybuchem gazów zaliczonych do grupy IIA i pyłów zaliczanych do grupy IIIC. Źródło światła LED są zabudowane w obudowie ognioszczelnej. Zaciski zasilające przyłączeniowe są budowy wzmocnionej. Zaciski przyłączeniowe umożliwiają podłączenie żył kabla zasilającego oraz żył sterowniczych i diody prostowniczej zamykającej obwód sterowania. Napięcie zasilania diod LED może być odłączone dodatkowym przełącznikiem umieszczonym w dolnej części obudowy. Lampa posiada jeden, dwa lub 3 wypusty kablowe umożliwiające zasilania „przelotowe” i/lub rozgałęzienie napięcia zasilania.

Możliwe wykonanie w wersji reflektora.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2(M1) Ex db [ia Ma] I Mb
II 2(1)G Ex db [ia Ga] IIA T4
II 2(1)D Ex [ia Da] tb IIIC T110°C Db

Certyfikat: OBAC 07 ATEX 197