Ognioszczelna skrzynka przelotowo-rozgałęźna typu OSR *.*.*

Ognioszczelna skrzynka rozgałęźna typu OSR *.*.* służy do łączenia i rozgałęziania obwodów elektrycznych doprowadzonych za pomocą przewodów oponowych lub kabli. Wyposażona jest we wpusty kablowe i zaciski przyłączeniowe. Skrzynka OSR *.*.* przeznaczona jest do pracy w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (grupa I), jak również w strefach zagrożenia wybuchem gazów zaliczonych do grupy IIA i pyłów zaliczanych do grupy IIIC. Obudowa skrzynki rozgałęźnej stanowi samodzielną osłonę w wykonaniu ognioszczelnym. Dzięki zwartej i masywnej budowie stosowana może być w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, bez konieczności stosowania dodatkowych osłon mechanicznych.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 Ex db I Mb
I M2 (M1) Ex db [ia Ma] I Mb
II 2G Ex db IIA T6 Gb
II 2(1) G Ex db [ia Ga] IIA T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T100°C Db
II 2(1) D Ex [ia Da] tb IIIC T100°C Db

Certyfikat: OBAC 08 ATEX 257