Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su

Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su przeznaczona jest do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym od 380 VAC do 1140 VAC i jest przystosowana do zasilania przemienników częstotliwości.

Ognioszczelna stacja transformatorowa może być zabudowana w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Obudowa stacji transformatorowej IT3Su składa się z sześciu ognioszczelnych komór:

  • komory przyłączowej kabli lub przewodów oponowych zasilających stację transformatorową (+B);
  • komory odłącznika średniego napięcia (+D);
  • komory średniego napięcia (+H), w której jest zabudowana aparatura elektryczna łączeniowa;
  • komory transformatora (+T);
  • komory niskiego napięcia (+L), w której zabudowana jest aparatura łączeniowo-zabezpieczająca;
  • komory przyłączowej przewodów oponowych lub kabli odpływowych oraz sterowniczych (+C);

Istnieje możliwość wykonania stacji transformatorowej posiadającej transformator główny o dwóch oddzielnych uzwojeniach po stronie wtórnej (dwunapięciowy) lub posiadającej transformator z dwoma uzwojeniami po stronie wtórnej łączonymi szeregowo bądź równolegle (np. 1000V lub 500V po stronie wtórnej).

Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su może być wykonana także w opcji typu Transswitch:

  • większa ilością odpływów po stronie niskiego napięcia,
  • możliwość zabudowy odpływów pomocniczych oraz sterowniczych,
  • możliwość wykonania odpływów głównych w postaci wysuwanych wymiennych wsuwów,
  • niezależne zabezpieczenia dla poszczególnych odpływów głównych.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2(M1) Ex db [ia Ma] [ib] I Mb
I M2(M1) Ex db [ia op is Ma] [ib] I Mb

Certyfikat: TEST 13 ATEX 0075 X