Przetwornik Enkoderów Iskrobezpiecznych Typu PEI-*.*

Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych typu PEI-*.* przeznaczony jest do zasilania napięciem enkoderów inkrementalnych oraz separacji sygnałów z enkodera. Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych typu PEI- *.* jest urządzeniem o poziomie zabezpieczenia ia. Przetwornica wysokiej częstotliwości zapewnia separację galwaniczną pomiędzy obwodem iskrobezpiecznym a nieiskrobezpiecznym.

Urządzenie może pracować w 3 różnych konfiguracjach wyjść transmisyjnych:

  • OC (otwarty kolektor tranzystora)
  • TTL (wyjście 5 V)
  • HTL (wyjście maks. 30 V)

Ponadto istnieje możliwość wyboru napięcia zasilania iskrobezpiecznego.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 [Ex ia Ma] I
II 2G [Ex ia Ga] IIB T4

Certyfikat: OBAC 09 ATEX 408U