Separator sygnału wizji przeznaczony jest do separacji pomiędzy wysokoczęstotliwościowymi obwodami wizyjnymi nieiskrobezpiecznymi i iskrobezpiecznymi. Separator typu SSW-*/* może być włączony do obwodów iskrobezpiecznych poziomu zabezpieczenia ia lub ib.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIA T4

Certyfikat: OBAC 06 ATEX 074U