Wyłącznik bezpieczeństwa (awaryjny) typu Ex ZS 75

Wyłącznik bezpieczeństwa typu Ex ZS 75 przeznaczony jest do zatrzymania awaryjnego maszyn, urządzeń, taśmociągów i rozległych instalacji przemysłowych. W zależności od przeznaczenia, wyłącznik bezpieczeństwa może być stosowany jako wyłącznik awaryjny, wyłącznik linkowy jednostronnego lub dwustronnego działania, bądź jako czujnik kontroli „zbiegania” taśmy. Zadziałanie wyłącznika możliwe jest poprzez pociągnięcie linki lub wciśnięcie przycisku awaryjnego.

Urządzenie występuje w dwóch wariantach wykonania:

  • wariant pierwszy zawiera tylko bierne elementy łączeniowe mikrowyłączników,
  • wariant drugi oprócz biernych elementów łączeniowych zawiera również certyfikowany, iskrobezpieczny moduł wejściowy SBG exx (OBAC 08 ATEX 265U) będący częścią składową iskrobezpiecznego systemu typu SBS 100 (OBAC 08 ATEX 267).

Wpusty kablowe można mocować na dwóch przeciwległych ściankach obudowy wyłącznika bezpieczeństwa. Stosowane są certyfikowane wpusty budowy wzmocnionej metalowe lub z tworzywa z gwintem M25x1,5 lub M20x1,5.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 Ex db eb I Mb
I M1 Ex ia I Ma

Certyfikat: OBAC 09 ATEX 086X