Wymiennik ciepła typu UC-W jest przeznaczony do stosowania w układach chłodzenia urządzeń i maszyn z wykorzystaniem cieczy chłodzącej (UC-WW-** – woda/woda lub UC-WP-** – woda/powietrze).

Wymiennik ciepła UC-WW-** oddziela ciecz zewnętrzną (np. woda z instalacji ppoż. kopalni) od cieczy wewnętrznej w instalacji chłodzenia urządzenia lub maszyny, chroniąc ją przed zniszczeniem poprzez zatkanie zanieczyszczeniami i/ lub nadmiernym wzrostem ciśnienia.

W wymienniku UC-WP-** w instalacji wewnętrznej znajduje się płyn chłodzący (np. woda, glikol itp.), zaś ciepło z układu chłodzącego odbierane jest przez strumień powietrza wytworzony przez wentylator(y).

Wymienniki te zostały wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa.

Wymiennik ciepła typu UC-W może być wykonany w dwóch wersjach jako:

  • Wymiennik UC-WW-** – gdzie ciepło jest wymieniane pomiędzy cieczą a cieczą (np. woda/woda)
  • Wymiennik UC-WP-** – gdzie ciepło jest wymieniane pomiędzy cieczą a powietrzem (np. woda/powietrze)

W wymienniku wyróżniamy dwa obiegi cieplne: obieg zewnętrzny, do którego oddawane jest ciepło (odpowiednio ciecz lub powietrze) oraz obieg wewnętrzny, który jest jednakowy w obu typach urządzeń.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 Ex de [ia,ib] I
I M2 [Ex ia,ib] I

Certyfikat: OBAC 07 ATEX 257X