Zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe odpływów trójfazowych typu OSC3

Zabezpieczenie przeciążeniowo zwarciowe odpływów trójfazowych typu OSC3 służy między innymi do zabezpieczania silników przez skutkami przeciążenia, zwarcia oraz asymetrii prądów faz zasilających.

Zabezpieczenie pracuje z zewnętrznymi przetwornikami prądowo napięciowymi. Posiada szeroki zakres nastaw, zależny od zastosowanych przetworników. Możliwe jest także stosowanie przekładników prądowych, gdyż po ich zwarciu za pomocą niewielkiej rezystancji możliwe jest wyrażenie sygnału poprzez [mV/A].

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą komunikatów tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu. Poruszanie się po menu urządzenia oraz dokonywanie nastaw zapewniają przyciski na obudowie.

Zabezpieczenie posiada diody sygnalizujące stany pracy urządzenia. Zdalny dostęp do urządzenia odbywa się poprzez interfejs RS-485 z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Urządzenie standardowo jest wyposażone w jedno wejście cyfrowe I0, które jest przeznaczone jako zewnętrzne wejście kasowania komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu (odpowiednik przycisku „RESET”). Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w większą liczbę wejść ogólnego przeznaczenia, których stan logiczny jest sygnalizowany na wyświetlaczu oraz jest możliwy do zdalnego odczytania.

Ochrona przeciwwybuchowa