INFORMACJE O FIRMIE

Informacje prawne

Informacje prawne

EXPROTEC Sp. z o.o.
ul. Graniczna 26A
43-100 Tychy
Polska

NIP: 6462646389
REGON: 278272438
KRS: 0000213981

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PL

Zarząd Spółki

Jacek Kalinowski Prezes Zarządu
Wojciech Pszczółka Członek Zarządu