Przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690 jest urządzeniem zasilająco-rozdzielczym, przeznaczonym dla górnictwa podziemnego i w częściach powierzchniowych kopalń, zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Służy do zdalnego sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych o regulowanej prędkości obrotowej, zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora. Wszystkie aparaty w przemienniku można dostosować do napięcia roboczego od 500 V do 690 V.

Pokrywa komory głównej wyposażona została w czworokątny pulpit sterowniczy z wziernikiem umożliwiającym podgląd wszystkich parametrów pracy przemiennika na wewnętrznym monitorze. Na ściance komory głównej jest zabudowany wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający odcięcie napięcia zasilającego przemiennik oraz wszystkich odbiorników zasilanych przez przemiennik częstotliwości. Każdy przemiennik częstotliwości ma zintegrowany zewnętrzny wymiennik ciepła woda-powietrze z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej.

Przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690 umożliwia zasilanie maksymalnie dwóch silników elektrycznych podłączonych do niego równolegle. Przemiennik na swoim wyposażeniu posiada dla każdego silnika oddzielne zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe, układy kontroli ciągłości żyły ochronnej przewodu oponowego lub kabla zasilającego silnik, kontroli temperatury uzwojeń i łożysk, a także w przypadku zasilania silnika (silników) wektorem napięcia o zmiennej częstotliwości separator sygnałów z enkodera silnika.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2(M1) Ex d [ia ib] I Mb
I M2(M1) Ex d e [ia ib] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia ib op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d e [ia ib op is Ma] I Mb

Certyfikat: TEST 13 ATEX 0033X