Zapewniamy bezpieczeństwo ludzi i Twojego miejsca pracy w niebezpiecznym środowisku.

Nasza misja

Jesteśmy na rynku liderem opracowującym iskrobezpieczne urządzenia, systemy elektryczne i energoelektroniczne do zasilania, dystrybucji mocy oraz automatyki przemysłowej, w celu zapobieżenia wybuchom w środowisku, w którym obecne są niebezpieczne substancje, takie jak łatwopalne składniki, opary, mgły lub pyły.

Od 1996 roku projektujemy urządzenia i systemy mające na celu ochronę bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

EXPROTEC jest wyłącznym dystrybutorem BARTEC w Polsce.