WYDARZENIA

Przejęcie spółki

Przejęcie spółki

Niniejszym informujemy, iż Zarządy Spółek:

Exprotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Graniczna 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213981, NIP: 6462646389 REGON: 278272438, z kapitałem zakładowym w wysokości: 50.000,00 PLN.

oraz:

Vierte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001070055, NIP 5273085481, REGON 526978158, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN,

w dniu 19 kwietnia 2024 r., działając stosownie do postanowień art. 498 i następnych ustaw z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych uzgodniły plan połączenia Spółek, który wraz z załącznikami jest do pobrania na tej stronie.