Iskrobezpieczny czujnik temperatury typu ICT-*.**

Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury typu ICT-*.** służy do pomiaru temperatury gazów, cieczy, ciał stałych w urządzeniach, zbiornikach, rurociągach ciśnieniowych itp.
Czujnik ten może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów zaliczonych do grupy I (metan, pył węglowy) jak również grupy II. Urządzenie jest wyposażone w wyjście analogowe 4-20mA.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga

Certyfikat: OBAC 06 ATEX 290X

Temperatura otoczenia:

  • dla grupy I
    • -20°C do +85°C
  • dla grupy II
    • -20°C do +40°C dla T6
    • -20°C do +50°C dla T5
    • -20°C do +60°C dla T4