Iskrobezpieczny przetwornik sygnałów typu IPS-…

Iskrobezpieczny Przetwornik Sygnałów typu IPS-… służy do odseparowania oraz przetworzenia iskrobezpiecznych sygnałów transmisji szeregowych typu RS422/RS485 ze strefy zagrożonej wybuchem na sygnały nieiskrobezpieczne typu RS232/RS422/RS485.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ma ia Ma] I
II (1) G [Ex ma ia Ga] IIC

Certyfikat: OBAC 08 ATEX 449U