Przekaźnikowy separator obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych typu PSOI

Przekaźnikowy separator obwodów iskrobezpiecznych przeznaczony jest do separacji pomiędzy obwodami nieiskrobezpiecznymi i iskrobezpiecznymi.

W obwodzie nieiskrobezpiecznym znajduje się cewka przekaźnikowego separatora PSOI-*/*, natomiast jego styk może być włączony do obwodów iskrobezpiecznych poziomu zabezpieczenia ia lub ib.

Przekaźnikowy separator obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych PSOI-*/* umożliwia zatem przekazanie informacji z nieiskrobezpiecznych obwodów sterowania do iskrobezpiecznych lub nieiskrobezpiecznych obwodów systemów automatyki.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC T6
II (1)D [Ex ia Da] IIIC T85°C

Certyfikat: OBAC 05 ATEX 021X

Temperatura otoczenia: -40°C do +55°C lub -40°C do +70°C