Zabezpieczenie typu ZNS służy do zabezpieczania odpływów trójfazowych przed skutkami przeciążenia, zwarcia oraz asymetrii prądów faz zasilających, również urządzeń (silników) pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. W przypadku wyłączenia członu asymetrowego możliwe jest także stosowanie zabezpieczenia do obwodów jednofazowych.  

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą komunikatów tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu. Poruszanie się po menu urządzenia zapewniają przyciski. Zabezpieczenie posiada diody sygnalizujące stany pracy urządzenia. Jest wyposażone w 3 przekaźniki wykonawcze.  

Urządzenie posiada wejście, które służy do kasowania komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu. Stan wejścia kasowania i przekaźników jest sygnalizowany na wyświetlaczu. 

Ochrona przeciwwybuchowa