Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am jest iskrobezpiecznym urządzeniem przeznaczonym do zabezpieczenia urządzeń przed nadmiernym wzrostem temperatury. Wykorzystuje zabudowane w urządzeniach czujniki temperatury typu PTC.

Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am przeznaczone jest do pracy w dodatkowej osłonie ognioszczelnej z cechą Exd lub w strefie niezagrożonej, w osłonie o stopniu ochrony IP 54(65), natomiast obwody iskrobezpieczne poziomu zabezpieczenia ia mogą być wyprowadzane do stref zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.

Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am zostało wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania norm PN-EN 60079- 0;PN-EN 60079-11.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat: OBAC 10 ATEX 081X