Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI */*

Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI-*/* przeznaczony jest do pomiaru prędkości obrotowej urządzeń pracujących w strefach zagrożenia grupy I (wybuch metanu i/lub pyłu węglowego) oraz grupy IIB. Dzięki metalowej i masywnej obudowie stosowany może być w ciężkich warunkach eksploatacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowych osłon mechanicznych. Enkoder należy zasilać z zasilacza iskrobezpiecznego o napięciu zgodnym dla danego typu.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M1 Ex ia op is I Ma
II 1G Ex ia op is IIB T4 Ga

Certyfikat: OBAC 09 ATEX 302X