Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS-*/*/*

Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS*/*/* przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodu oraz wartości jego rezystancji. Może pełnić funkcję przekaźnika sterowniczego lub urządzenia kontroli ciągłości uziemienia, może być także wykorzystany do separacji galwanicznej obwodów iskrobezpiecznych i/lub nieiskrobezpiecznych. Przekaźnik PMS*/*/* występuje w kilku wariantach i konfiguracjach, w zależności od:

  • rodzaju modułu (przekaźnik wykonawczy lub moduł pomiarowy),
  • liczby kanałów (dwa lub cztery),
  • typu wyjścia (przekaźnik lub wyjście typu otwarty kolektor),
  • wartości rezystancji reakcji (50..2500 Ω),
  • napięcia zasilania (12 V / 24 V / 42 V AC lub DC),
  • klasyfikacji obwodu (iskrobezpieczny (i) lub nieiskrobezpieczny ())

Każdy tor wejściowy (pomiarowy) kontrolowany jest na zwarcie, przerwę i kierunek przepływu prądu.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat: OBAC 08 ATEX 268U