Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100ims

Zabezpieczenie typu ER 100ims służy do kontroli stanu izolacji w sieciach elektrycznych niskiego napięcia. W zależności od sposobu przyłączenia zabezpieczenia do kontrolowanej sieci może ono spełniać następujące funkcje:

  • Centralnego zabezpieczenia upływowego sieci trójfazowej napięcia przemiennego.
  • Centralnego zabezpieczenia upływowego sieci jednofazowej napięcia przemiennego.

W wymienionych zastosowaniach spełniane są następujące funkcje:

  • Sygnalizacja i/lub wyłączenie przy obniżeniu się stanu izolacji poniżej nastawionej wielkości odniesienia, przy czym następuje odpadniecie przekaźnika o regulowanym czasie odpadania, który swoimi stykami sygnalizuje zadziałanie i/lub dokonuje wyłączenia wyłącznika lub stycznika,
  • Pomiar i wskazanie stanu izolacji, przy czym na iskrobezpieczne wyjście analogowe może być podłączony iskrobezpieczny wskaźnik napięcia (0÷10V) przeskalowany na odczyt rezystancji izolacji np. ER 100ws i/lub iskrobezpieczny przetwornik napięcia na inny sygnał analogowy w celu przesłania tej informacji do innych systemów sterowania i monitoringu.

Wskaźnik rezystancji ER 100ws może być zasilany bezpośrednio z urządzenia ER 100ims. Wskaźnik wyświetla aktualną wartość rezystancji jaka występuje między badanym obwodem a potencjałem ziemi.

Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100ims

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I dla ER 100ims
I M1 Ex ia Ma I dla ER 100ws

Certyfikat: OBAC 06 ATEX 059U

Dane znamionowe

Stopień ochrony obudowy IP20
Wymiary obudowy 110 × 100 × 35mm
Waga 270g
Napięcie zasilania 24 ÷ 42 V AC / V DC
Częstotliwość napięcia zasilania 50/60 AC Hz lub DC
Temperatura otoczenia od -20 do +70  ºC

Sposób oznaczenia

E R 1 0 0 *