Przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690 jest urządzeniem zasilająco-rozdzielczym, przeznaczonym dla górnictwa podziemnego i w częściach powierzchniowych kopalń, zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Służy do zdalnego sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych o regulowanej prędkości obrotowej, zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora. Wszystkie aparaty w przemienniku można dostosować do napięcia roboczego od 500 V do 690 V.

Pokrywa komory głównej wyposażona została w czworokątny pulpit sterowniczy z wziernikiem umożliwiającym podgląd wszystkich parametrów pracy przemiennika na wewnętrznym monitorze. Na ściance komory głównej jest zabudowany wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający odcięcie napięcia zasilającego przemiennik oraz wszystkich odbiorników zasilanych przez przemiennik częstotliwości. Każdy przemiennik częstotliwości ma zintegrowany zewnętrzny wymiennik ciepła woda-powietrze z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej.

Przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690 umożliwia zasilanie maksymalnie dwóch silników elektrycznych podłączonych do niego równolegle. Przemiennik na swoim wyposażeniu posiada dla każdego silnika oddzielne zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe, układy kontroli ciągłości żyły ochronnej przewodu oponowego lub kabla zasilającego silnik, kontroli temperatury uzwojeń i łożysk, a także w przypadku zasilania silnika (silników) wektorem napięcia o zmiennej częstotliwości separator sygnałów z enkodera silnika.

Górniczy przemiennik częstotliwości typu VSD-200/690

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2(M1) Ex d [ia ib] I Mb
I M2(M1) Ex d e [ia ib] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia ib op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d e [ia ib op is Ma] I Mb

Certyfikat: TEST 13 ATEX 0033X

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP 65
Temperatura otoczenia -10°C ≤ Ta ≤ +40°C
Obwód zasilania
Napięcie znamionowe do 3 x 690 VAC
Prąd znamionowy do 220 A
Częstotliwość znamionowa zasilania 50 (60) Hz
Obwody wyjściowe
Napięcie znamionowe do 3 x 690 V AC
Prąd znamionowy do 220 A
Maksymalna wartość mocy znamionowej przyłączonego silnika
do 200 kW
Częstotliwość znamionowa wyjściowa przemiennika 0 do 200 Hz

Karta doboru

Ilość odpływów Kod
Jeden 1
Dwa (maksymalna moc na każdym z odpływów nie przekracza 0,5 mocy znamionowej przemiennika) 2
Dwa (sumaryczna moc odpływów nie przekracza mocy znamionowej przemiennika) 12
Maksymalna wartość prądu/ mocy znamionowej silnika Kod
43 A/37 kW 1
54 A/45 kW 2
62 A/55 kW 3
84 A/75 kW 4
104 A/ 90 kW 5
125 A/100 kW 6
150 A/132 kW 7
180 A/160 kW 8
220 A/200 kW 9

Sposób oznaczenia

V S D 2 0 0 / 6 9 0 . * * *
A B C
AB Ilość odpływów
01 – jeden
02 – dwa (maksymalna moc na każdym z odpływów nie przekracza 0,5 mocy znamionowej przemiennika)
12 – dwa (sumaryczna moc odpływów nie przekracza mocy znamionowej przemiennika)
C Maksymalna wartość prądu / mocy znamionowej przemiennika
1 – 43 A/37 kW
2 – 54 A/45 kW
3 – 62 A/55 kW
4 – 84 A/75 kW
5 – 104 A/90 kW
6 – 125 A/100 kW
7 – 150 A/132 kW
8 – 180 A/160 kW
9 – 220 A/200 kW