Iskrobezpieczny czujnik temperatury typu ICT-*.**

Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury typu ICT-*.** służy do pomiaru temperatury gazów, cieczy, ciał stałych w urządzeniach, zbiornikach, rurociągach ciśnieniowych itp.
Czujnik ten może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów zaliczonych do grupy I (metan, pył węglowy) jak również grupy II. Urządzenie jest wyposażone w wyjście analogowe 4-20mA.

Iskrobezpieczny czujnik temperatury typu ICT

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga

Certyfikat: OBAC 06 ATEX 290X

Temperatura otoczenia:

  • dla grupy I
    • -20°C do +85°C
  • dla grupy II
    • -20°C do +40°C dla T6
    • -20°C do +50°C dla T5
    • -20°C do +60°C dla T4

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP65
Element pomiarowy Pt100
Gwint łącznika M20x1,5
Dopuszczalne ciśnienie 1 MPa – wykonanie standardowe
3 MPa – wykonanie specjalne
Długość montażowa L 5 lub 10 lub 15 lub 20 cm lub inna
Minimalna głębokość zanurzenia w medium 25 mm
Materiał osłony zewnętrznej stal kwasoodporna 1H18N9
Maksymalne wartości parametrów obwodu zasilania zaciski 1(+) i 2(-) Ui = 30 V DC
Ii = 100 mA
Pi = 750 mW
Indukcyjność wewnętrzna pomijalna
Pojemność wewnętrzna pomijalna
Obwód pomiarowy czujnika Maksymalne wartości elektryczne, jakie mogą być podane na zaciski 3, 4, 5, 6

U0 = 9,6 V DC
I0 = 4,5 mA
P0 = 11 mW

Maksymalna dopuszczalna wartość

wewnętrznej indukcyjności i pojemności

L0 = 4,5 mH/C0 = 709 nF – dla IIB, IIC
L0 = 8,5 mH/C0 = 1300 nF – dla I, IIA
Maksymalna długość sondy 500 mm

Sposób oznaczenia