Iskrobezpieczny przetwornik sygnałów typu IPS-…

Iskrobezpieczny Przetwornik Sygnałów typu IPS-… służy do odseparowania oraz przetworzenia iskrobezpiecznych sygnałów transmisji szeregowych typu RS422/RS485 ze strefy zagrożonej wybuchem na sygnały nieiskrobezpieczne typu RS232/RS422/RS485.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ma ia Ma] I
II (1) G [Ex ma ia Ga] IIC

Certyfikat: OBAC 08 ATEX 449U

Dane znamionowe

Napięcie zasilania   24V DC (20 do 30 VDC)
Pobór mocy  2,8 W przy 30 V DC
Temperatura otoczenia   -20°C do +60°C
Prędkość transmisji  1.200…1.500.000 [b/s]

Typ transmisji iskrobezpiecznej  Typ transmisji nieiskrobezpiecznej  Kod wyrobu 
RS 422 RS 422 1
RS 422 RS 232 2
RS 422 RS 485 3
RS 485 RS 422 4
RS 485 RS 232 5
RS 485 RS 485 6

Sposób oznaczenia