Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-1

Iskrobezpieczny separator sygnałów typu ISS-1 jest przeznaczony do odseparowania iskrobezpiecznych sygnałów RS422/RS485/HTL (5 V) od nieiskrobezpiecznych RS232, RS422, RS485 lub HTL (5 V). Szybkość transmisji zmienia się za pomocą przełącznika od 1.2 kbps do 1.5 Mbps. W taki sam sposób można włączyć impedancję terminującą.

Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-1 posiada obudowę typu ME 22,5 zapewniającą stopień ochrony IP20. Obudowa jest przeznaczona do montażu na szynie TS35. ISS1 jest wyposażony w jednokanałowy iskrobezpieczny interfejs szeregowy RS422 lub RS485 o poziomie zabezpieczenia ia.

Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-1 jako urządzenie towarzyszące przeznaczone jest do montażu w komorach głównych urządzeń górniczych, w podziemiach kopalń w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego oraz w strefach zagrożonych wybuchem gazów. Urządzenie posiada kanały transmisyjne o poziomie zabezpieczenia ia, które mogą być wyprowadzone do stref zagrożonych wybuchem bez konieczności ich wyłączania w przypadku wzrostu stężenia metanu powyżej dopuszczalnych norm.

Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-1

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC

Certyfikat: TEST 14 ATEX 0070U

Dane znamionowe

Dane znamionowe
Stopień ochrony obudowy  IP20
Wymiary obudowy  112x 100 x 22,5 mm
Waga  200 g
Napięcie zasilania  24 ÷ 42  V AC /V DC
Częstotliwość napięcia zasilania  50/60 AC Hz lub DC
Temperatura otoczenia  od -20 do +70  ºC

ISS-1- Bariera interfejsów szeregowych RS232, RS422 i RS485.

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi która jest dostępna na stronie internetowej producenta.

Sposób oznaczenia