Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-2

Iskrobezpieczny separator sygnałów typu ISS2 jest przeznaczony pomiaru rezystancji czujnika temperatury instalowanego w strefie zagrożonej wybuchem. ISS2 jest wyposażony w dwa iskrobezpieczne kanały pomiarowe o poziomie zabezpieczenia ia.

Po stronie nieiskrobezpiecznej separator posiada odpowiednio dwa wyjścia analogowe 010V lub 420mA. Ponadto separator posiada możliwość zdalnego dostępu do danych pomiarowych i konfiguracyjnych za pośrednictwem protokołu Modbus w trybie RTU z wykorzystaniem fizycznego interfejsu RS–485 oraz dwa wyjścia cyfrowe.

Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS2 posiada obudowę typu ME-MAX 22,5 zapewniającą stopień ochrony IP20. Obudowa jest przeznaczona do montażu na szynie TS35.
Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS2 jako urządzenie towarzyszące przeznaczone jest do montażu w komorach głównych urządzeń górniczych w podziemiach kopalń w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego oraz w strefach zagrożonych wybuchem gazów. Urządzenie posiada kanały transmisyjne o poziomie zabezpieczenia ia, które mogą być wyprowadzone do stref zagrożonych wybuchem bez konieczności ich wyłączania w przypadku wzrostu stężenia metanu powyżej dopuszczalnych norm.

Iskrobezpieczny Separator Sygnałów typu ISS-2

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat: TEST 16 ATEX 0037U

Dane znamionowe

Dane znamionowe
Stopień ochrony obudowy IP20
Wymiary obudowy 113,6 x 99 x 22,6 mm
Waga 300 g
Napięcie zasilania 24 ÷ 42 V AC / V DC
Częstotliwość napięcia zasilania 50/60 AC Hz lub DC
Temperatura otoczenia od -20 do +70  ºC

ISS-2 – Bariera do pomiaru czujnika ptx

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi która jest dostępna na stronie internetowej producenta.

Sposób oznaczenia