Kamera Ognioszczelna typu Bb CAM-01.*/*

Kamera ognioszczelna typu Bb CAM z iskrobezpiecznymi lub światłowodowymi torami transmisji przeznaczona jest do nadzoru wizyjnego obiektów i pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów zaliczonych do grupy wybuchowości II C oraz grupy I zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Kamera video wraz z zasilaczem, barierą separującą, przetwornikami, modulatorami zabudowana jest w komorze głównej obudowy ognioszczelnej dSD 03/*. Zaciski przyłączeniowe zasilające oraz zaciski lub złącze sygnału wizji zabudowane są w ognioszczelnej komorze przyłączeniowej obudowy lub w komorze przyłączeniowej budowy wzmocnionej.

Stosowane są kamery analogowe lub IP. Możliwość konfiguracji parametrów kamery zgodnie z wymaganiami klienta. Rozdzielczość obrazu do 2 Mpx przy odpowiedniej konfiguracji oraz praca dzień/noc.

Transmisja sygnału wizyjnego może odbywać się przewodem koncentrycznym, skrętką, kablem telekomunikacyjnym (również z istniejącym kablem eksploatowanym z górniczej telefonii przy wykorzystaniu wolnych par przewodów), kablem „cieknącym”, kablem światłowodowym oraz ethernetowym. W wersji światłowodowej poza kamerami analogowymi stosowane mogą być również cyfrowe kamery megapikselowe z transmisją lokalną lub na powierzchnię kopalni.

Kamera Ognioszczelna

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie (w zależności od użytych komponentów)
I M2(M1) Ex de [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex de [ia op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex de [op is Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex d [ia op is Ma] i Mb
I M2(M1) Ex d [op is Ma] I Mb
II 2(1) G Ex de [op is Ga] IIC Gb
II 2(1) G Ex de [ia Ga] II Gb

Certyfikat
OBAC 06 ATEX 110

Temperatura otoczenia
-20°C do +40°C
0°C do +40°C

Dane znamionowe

Stopień ochrony
IP65

Napięcie zasilania
230 lub 42 V AC

Częstotliwość napięcia zasilania
50/60 Hz AC

Pole widzenia kamery
Wg typu obiektywu, 95,6º ÷ 22,1º

Wymiary
164x164x260(300,360,400 lub 440) mm

Sposób oznaczenia

Karta doboru
Rodzaj transmisji Kod Długość kamery Kod
Przewodem koncentrycznym K 440 mm *
Przewodem telekomunikacyjnym T 400 mm 1
Kablem światłowodowym S 360 mm 2
Kablem cieknącym C 300 mm 3
Radiowa R 260 mm 4
Ethernet E
Światłowodowa i przewodem SK
Kamera termowizyjna z transmisją TS
Wykonanie specjalne X