Kontroler uziemienia elektrostatycznego typu KUE-*

Kontroler uziemienia elektrostatycznego typu KUE-* służy do uziemienia i kontroli stanu uziemienia cystern drogowych, cystern kolejowych oraz innych zbiorników, na powierzchni których może występować nagromadzenie ładunku elektrostatycznego podczas napełniania lub opróżniania. Przewód iskrobezpiecznego obwodu pomiarowego oraz przewód uziemiający łączony jest z uziemianym obiektem poprzez klemę, którą operuje obsługa. Obwód połączeń wyrównawczych zapewnia uzyskanie stanu wyłączenia przekaźnika wykonawczego urządzenia KUE-* w przypadku zerwania uziemiającego przewodu łączącego urządzenie KUE-* z szyną wyrównawczą ładunków elektrostatycznych, znajdującą się na terenie infrastruktury użytkownika. Założenie klemy do punktu uziemienia uziemianego obiektu powoduje jego uziemienie i zamknięcie obwodu pomiarowego. Obwód pomiarowy kontroluje rezystancję uziemienia obiektu. Przy rezystancji uziemienia poniżej 10 Ω następuje zasilenie przekaźnika wykonawczego urządzenia KUE-* i przełączenie jego zestyków, a także wyemitowany zostaje sygnał świetlny koloru zielonego. Powstający ładunek elektrostatyczny, podczas napełniania lub opróżniania zbiornika, odprowadzany jest do szyny wyrównawczej ładunków elektrostatycznych. W przypadku wzrostu rezystancji powyżej 10 Ω, przekaźnik wykonawczy pozbawiony zostaje napięcia zasilania i następuje przełączenie jego zestyków wykonawczych oraz wyemitowany zostaje sygnał świetlny koloru czerwonego. Stan ten występuje także w przypadku braku podłączenia klemy do punktu uziemienia obiektu. Urządzenie może być eksploatowane w strefach zagrożonych wybuchem gazów zaliczonych do grupy IIC i pyłów zaliczanych do grupy IIIC.

W skład zestawu urządzenia wchodzą: obudowa ognioszczelna z wyposażeniem elektrycznym kontrolera, klema z mufą przyłączeniową, kabel o długości 11 metrów, poliestrowa skrzynka iskrobezpieczna oraz uchwyt montażowy. W przypadku uszkodzenia kabla lub klemy możliwy jest zakup tych elementów jako osobne podzespoły.

Kontroler uziemienia elektrostatycznego

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie:
Ex II 2(1) G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Ex II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db

Certyfikat:
OBAC 22 ATEX 0438

Dane znamionowe

Napięcie zasilania: 230 V AC lub 24 V…42 V AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania AC: 50/60 Hz
Stopień ochrony: IP65
Temperatura otoczenia: -30°C do +55°C

Sposób oznaczenia

K U E *
A
A Napięcie zasilania:
1 – 230 V AC
2 – 24 V … 42 V AC/DC