Ognioszczelna rozdzielnica typu FCB jest przeznaczona do stosowania w podziemiach kopalń w wyrobiskach nie zagrożonych lub zagrożonych wybuchem, zaliczonych do stopnia a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu i/lub w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Jest przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej w sieciach izolowanych „IT” 3×6 kV lub 3×3,3 kV lub 3 kV.

Rozdzielnica FCB jest rozdzielnicą wnętrzową, jednoczłonową przeznaczoną zarówno do zestawiania w rozdzielnice wielopolowe jak i jako pola przeznaczone do zasilania pojedynczych, odosobnionych odbiorników.

Przy zestawianiu pól w rozdzielnice wielopolowe, ustawiane obok siebie pola łączy się jednożyłowymi przewodami giętkimi, prowadzonymi w metalowych osłonach. W zależności od zamawiającego rozdzielnice wykonywane są jako:

  • Pola zasilające (dopływowe) oznaczone symbolem FCB-6/630/2
  • Pola odpływowe (silnikowe, kablowe, lub transformatorowe) oznaczone symbolem FCB-6/200/2.

Rozdzielnica FCB-6/*/2 składa się z czterech ognioszczelnych komór:

  • komory przyłączowej kabla/kabli (przewodu oponowego) zasilającego;
  • komory odłącznika i uziemnika;
  • komory głównej wyposażonej w aparaturę łączeniową, pomiarową, zabezpieczającą i sterowniczą;
  • komory przyłączowej kabla/kabli (przewodów oponowych) zasilających odbiory.

Rozdzielnica FCB jest przystosowana do sterowania:

  • lokalnego (miejscowego);
  • zdalnego sygnałami dwustanowymi;
  • cyfrowego wraz z wizualizacją z nadrzędnego systemu dyspozytorskiego.
Ognioszczelna rozdzielnica typu FCB

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2(M1) Ex d [ia ib] I Mb

Certyfikat: TEST 16 ATEX 0005X

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia -5°C ÷ 40°C
Zanamionowe napięcie izolacji Um 7,2 kV
Znamionowe napięcie zasilania Un 6 kV lub 3,3 kV lub 3 kV
Znamionowy prąd In max 630 A w zależności od przekładnika prądowego
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny Iw 16 kA
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny Iu 40 kA
Znamionowy czas trwania zwarcia 1 sek.
Masa około 2200 kg
Wymiary (S x W x G)
1200x1600x1300

Sposób oznaczenia

F C B 6 / * / 2
A
A 200 – wykonanie jako pole odpływowe
630 – wykonanie jako pole zasilające (dopływowe)