Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL-1203

Stacja kompaktowa typu MSL-1203 jest urządzeniem rozdzielczym, przeznaczonym dla górnictwa podziemnego, do zdalnego sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych, zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (sieć IT), lub innego rodzaju sieci. Urządzenie przystosowane jest do zasilania napięciem do 3×1140 V AC.

Stację zbudowano w oparciu o osłonę ognioszczelną. W komorze lub komorach głównych ognioszczelnych zabudowana jest aparatura elektryczna natomiast w komorze lub komorach przyłączowych (budowy ognioszczelnej Ex d lub wzmocnionej Ex e) zabudowane są wskaźniki napięcia, łączniki, odłączniki (rozłączniki), zaciski i listwy przyłączeniowe.

Podstawową jednostką struktury elektrycznej stacji jest tor prądowy (rozłącznikowy). Każda stacja może być wyposażona w oddzielne tory prądowe (maksymalnie 6) wyposażone w odłącznik (przełącznik, rozłącznik) z napędem ręcznym. Stacja może być także wyposażona w wyłącznik mocy. W skład toru wchodzą odpływy stycznikowe o różnych konfiguracjach pracy (jednobiegowa, dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt, równoległa, szeregowa lub automatyczna zmiana kolejności faz i inne). Opcjonalnie można stosować styczniki próżniowe lub powietrzne. Konfiguracja toru siłowego może zawierać rozrusznik tyrystorowy o prądzie dopasowanym do maksymalnego prądu rozłącznika z uzupełniającym stycznikiem obejściowym.

Alternatywnie, w miejsce odpływów stycznikowych, zabudowany może być wyłącznik mocy, rozrusznik tyrystorowy, transformator mocy do 75 kVA z kompletem zabezpieczeń. Odpływy stycznikowe, transformatorowe lub rozrusznikowe mogą realizować oprócz zasilania odbiorników silnikowych również aplikacje nawrotne np. stacji napinających transportery przenośników, zestawy luzownikowe i inne.

Podwyższony stopień bezpieczeństwa funkcjonalnego uzyskiwany jest poprzez odpowiedni ciąg połączeniowy zabezpieczeń przeciążeniowo-zwarciowych, zabezpieczeń upływowych, kontroli ciągłości żyły ochronnej, temperatury odbiorników (PTC, Pt100), przekaźników pomiarowych i sterujących, odłączników. Pokrywa komory głównej wyposażona została w czworokątny pulpit sterowniczy z wziernikiem umożliwiającym podgląd wszystkich parametrów pracy stacji na wewnętrznym monitorze LCD lub LED. Na pokrywie komory głównej zabudowany jest wyłącznik awaryjny umożliwiający odłączenie napięcia zasilającego od wszystkich odbiorników zasilanych przez stację.

Sterowanie i kontrolę odpływów zrealizowano za pomocą:

  • pojedynczych modułów kontrolno-pomiarowych,
  • przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB,
  • przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB-2,
    które służą do zabezpieczania sieci elektrycznej i trójfazowych silników elektrycznych. Przekaźniki wyposażone są w komplet zabezpieczeń (prądowych, upływowych, temperaturowych, kontroli ciągłości żyły ochronnej itp.) oraz obwodów sterowania i potwierdzenia.

W urządzeniu może być zabudowany programowalny sterownik PLC lub inny moduł sterowniczy, który jest odpowiedzialny za sterowanie oraz nadzór nad pracą poszczególnych odpływów. Transmisja danych może być realizowana za pośrednictwem modułów iskrobezpiecznych, przy pomocy interfejsów komunikacyjnych Ethernet, RS485, RS422, RS232, itp. przystosowanych do transmisji za pośrednictwem kabli z żyłami miedzianymi i światłowodowymi. Zastosowane komponenty gwarantują niezawodność pracy stacji kompaktowej w górnictwie podziemnym przy spełnieniu podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich to:

  • obudowa w postaci dużych czworokątnych komór z podwyższonym stopniem ochrony do IP54 lub IP65,
  • indywidualne zabezpieczenie dla każdego odpływu,

Komory dopływowe lub odpływowe wyposażone są w wpusty kablowe, przez które należy wprowadzać przewody oraz kable.

Urządzenie może być eksploatowane w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy ,,A” lub ,,B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Ognioszczelna stacja kompaktowa typu MSL-1203

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
IM2Exd[iaMa][ibMb]IMb
IM2Exde[iaMa][ibMb]IMb
IM2Exd[iaMa][ibMb][opisMa]IMb
IM2Exde[iaMa][ibMb][opisMa]IMb
PB Exd[ia][ib]I
PП Exde[ia][ib]I
PBExd[iaMa][ibMb][opisMa]IMbX

Certyfikat: KOMAG 11ATEX0099X

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP54 / IP65
Temperatura otoczenia -10°C ≤ Ta ≤ +40°C
Znamionowe napięcie izolacji 500 (690) V AC, 1000 (1140) V AC
Znamionowe napięcie łączeniowe 230/400/500/690/1000/1140 V AC
Znamionowy prąd ciągły 1200 A
Znamionowy prąd cieplny ciągu odłącznikowego (toru dopływowego) do 800 A
Znamionowy prąd łączeniowy odpływu 50, 80, 100, 200, 400, 450 lub 500 A
Ilość odpływów Liczba torów: 3 (6)
Liczba odpływów głównych: limitowana max. prądem dopływów
Moc transformatora pomocniczego 6,3 kVA
Moc transformatora 75 kVA
Konfiguracja pracy styczników jednobiegowa, dwubiegowa, rewersyjna,
gwiazda-trójkąt, równoległa, szeregowa,
automatyczna zmiana kolejności faz
Wymiary S x W x G (mm) 1130x605x560 mm
1245x605x560 mm (z wpustami)
1575x605x560 mm
1815 x605x560 mm (z wpustami)
Masa 1200..2100 kg

Sposób oznaczenia

M S L 1 2 0 3 . * * / B P
I VI

gdzie:
tor I, II, III, … , VI
z następującymi rodzajami odpływów.

1 – z odpływami stycznikowymi jednoodpływowymi
2 – z odpływami transformatorowymi
3 – z odpływami luzownikowymi
4 – z odpływami rewersyjnymi
5 – z odpływami stycznikowymi dwuodpływowymi
6 – z odpływami transformatorowymi do 6,3 kVA
7 – z odpływami transformatorowymi do 75 kVA
8 – z odpływami rozrusznikowymi

W każdym torze mogą występować różne rodzaje odpływów, wtedy należy je umieścić w nawiasach za oznaczeniem głównym.

Przykład: MSL-1203.111(6)(8)/BP, oznacza stację wyposażoną w trzy tory prądowe, stacja posiada odpływy stycznikowe jednoodpływowe oraz dodatkowo odpływy transformatorowe do 6,3kVA oraz odpływy rozrusznikowe (z rozrusznikiem tyrystorowym).