Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su

Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su przeznaczona jest do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym od 380 VAC do 1140 VAC i jest przystosowana do zasilania przemienników częstotliwości.

Ognioszczelna stacja transformatorowa może być zabudowana w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Obudowa stacji transformatorowej IT3Su składa się z sześciu ognioszczelnych komór:

  • komory przyłączowej kabli lub przewodów oponowych zasilających stację transformatorową (+B);
  • komory odłącznika średniego napięcia (+D);
  • komory średniego napięcia (+H), w której jest zabudowana aparatura elektryczna łączeniowa;
  • komory transformatora (+T);
  • komory niskiego napięcia (+L), w której zabudowana jest aparatura łączeniowo-zabezpieczająca;
  • komory przyłączowej przewodów oponowych lub kabli odpływowych oraz sterowniczych (+C);

Istnieje możliwość wykonania stacji transformatorowej posiadającej transformator główny o dwóch oddzielnych uzwojeniach po stronie wtórnej (dwunapięciowy) lub posiadającej transformator z dwoma uzwojeniami po stronie wtórnej łączonymi szeregowo bądź równolegle (np. 1000V lub 500V po stronie wtórnej).

Ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Su może być wykonana także w opcji typu Transswitch:

  • większa ilością odpływów po stronie niskiego napięcia,
  • możliwość zabudowy odpływów pomocniczych oraz sterowniczych,
  • możliwość wykonania odpływów głównych w postaci wysuwanych wymiennych wsuwów,
  • niezależne zabezpieczenia dla poszczególnych odpływów głównych.
Stacja transformatorowa w wykonaniu ognioszczelnym Ex

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2(M1) Ex db [ia Ma] [ib] I Mb
I M2(M1) Ex db [ia op is Ma] [ib] I Mb

Certyfikat: TEST 13 ATEX 0075 X

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP 54
Temperatura pracy -10°C ÷ 40°C
-10°C ÷ 30°C (dla 2000kVA przy pracy S6-55%)
Napięcie znamionowe Un1 sieci zasilającej stację 3 ÷ 6,6 kV
Najwyższe dopuszczalne napięcie robocze Ur1 7,2 kV
Napięcie znamionowe odpływów Un2 odpływów stacji 0,38 ÷ 1,15 kV
Najwyższe dopuszczalne napięcie robocze Ur2 1,2kV
Moc znamionowa przy pracy S1 maksymalnie 1700kVA
Moc znamionowa przy pracy S6 – 55% maksymalnie 2000kVA
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Prąd znamionowy pojedynczego odpływu strony wtórnej do 800A;
Układ połączeń Dyn11, Dyn5, Yyn0 (lub inny)
Wymiary Od 3900x1000x1450 mm
Do 5410x1000x1450 mm

Sposób oznaczenia

I T 3 S u * ( * / * )
A B C
A Moc znamionowa w kVA
B Napięcie strony pierwotnej w kV
C Napięcie strony wtórnej w kV (w przypadku transformatora z drugim uzwojeniem wtórnym lub z uzwojeniem przełączalnym podawane są dwie wartości)