Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy typu MSL-200

Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny w wykonaniu MSL-200 przeznaczony jest do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy urządzeń lub napędów elektrycznych znajdujących się w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.

W zależności od potrzeby w urządzeniu zabudowane są elementy i podzespoły elektryczne (styczniki, transformatory, zasilacze, przekaźniki, moduły sterujące, moduły kontrolno-pomiarowe, bariery, separatory, konwertery, PLC) w wykonaniu przeciwwybuchowym lub normalnym zgodnie ze szczególnymi warunkami zabudowy urządzeń. Do wizualizacji stanów pracy stosuje się sygnalizatory optyczne, wyświetlacze LED lub LCD (HMI).

Wyłącznik stycznikowy zbudowano w oparciu o obudowę ognioszczelną, w komorze głównej (budowy Ex d) zabudowana jest aparatura elektryczna natomiast w komorze lub komorach przyłączowych (budowy Ex d lub Ex e) zabudowane są wskaźniki napięcia, łączniki, zaciski i listwy przyłączowe.

Opcjonalnie odłącznik główny może być zabudowany w komorze dopływowej lub osobnej komorze odłącznika.

Sterowanie i kontrolę odpływów zrealizowano za pomocą:

  • pojedynczych modułów kontrolno-pomiarowych,
  • przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB,
  • przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB-2,
  • programowalnego przekaźnika zintegrowanego typu PeZiN-01,
    które służą do zabezpieczania sieci elektrycznej i trójfazowych silników elektrycznych. Przekaźniki wyposażone są w komplet zabezpieczeń (prądowych, upływowych, temperaturowych, kontroli ciągłości uziemienia PE) oraz obwodów sterowania i potwierdzenia. Transmisja danych realizowana jest za pośrednictwem modułów iskrobezpiecznych, interfejsów komunikacyjnych Ethernet, RS485, RS422, RS232, CAN itp. przystosowanych do transmisji za pośrednictwem kabli z żyłami miedzianymi i światłowodowymi.

Produkt może być eksploatowany w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Produkt może być eksploatowany w gazowych atmosferach wybuchowych zaliczanych do strefy 1 lub 2 (G) oraz użytkowany w miejscu występowania pyłowych atmosfer wybuchowych zaliczanych do strefy 21 lub 22 (D).

Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania wyłącznika w wersji MSL-200-**-*-RN, która może być instalowana tylko w obiektach przemysłowych w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem pyłów i/lub gazów, oraz w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
Grupa I
I M2 Ex db I Mb
I M2 Ex db eb I Mb
I M2(M1) Ex db ib [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex db eb ib [ia Ma] I Mb
I M2(M1) Ex db ib mb op pr**) [ia ma op is Ma] I Mb*)
I (M1) [Ex ia Ma] I, I (M1) [Ex ia op is Ma] I
Oznakowanie
Grupa II (gazy)
II 2G Ex db IIA T4 Gb
II 2G Ex db eb IIA T4 Gb
II 2(1)G Ex db ib [ia Ga] IIA T4 Gb
II 2(1)G Ex db eb ib [ia Ga] IIA T4 Gb
II 2(1)G Ex db eb ib mb op pr**) [ia ma op is Ga] IIA T4 Gb*)
Oznakowanie
Grupa II** (pyły)
II 2D Ex tb IIIC T80C Db
II 2D Ex tb ib IIIC T80C Db
II 2(1)D Ex tb ib [ia Da] IIIC T80C Db
II 2(1)D Ex db ib mb op pr**) [ia ma op is Da] IIIC T80C Db*)

*) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (mb, op pr, ma, op is) dopuszcza się skrócone oznakowanie np.: II 2(1)D Ex db eb ib mb [ia ma Da] IIIC T80C Db (brak op pr i op is)
**) tylko dla komory przyłączowej wykonaniu “d”

Certyfikat:  OBAC 07 ATEX 194X

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Znamionowe napięcie izolacji do 1200 V AC
Znamionowe napięcie łączeniowe do 1140 VAC (220/230/380/400/500/550/660/690/1000/1100/1140 VAC)
Znamionowy prąd ciągły do 315 A
Odpływ pomocniczy 24/36/42/127/133/220/230 V AC / 200 (450) VA
Odpływ zwalniaków (hamulców) 42//127/133/220/230 V AC / 1000 VA
Konfiguracja pracy styczników jednobiegowa, dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt, równoległa, szeregowa, automatyczna zmiana kolejności faz
Wymiary Wymiary komory głównej (S x W x G) (500-200)x(400-200)x(350-200) mm
Wymiary komór przyłączowych (S x W x G) (460-160)x(320-140)x(300-150) mm
Wymiary komory odłącznika (S x W x G) (460-160)x(320-140)x(300-150) mm
Masa Ok. 150..250 kg

Sposób oznaczenia

M S L 2 0 0 * * * / *
A B C D
A 0 – wyłącznik bez zasilania przelotowego
1 – wyłącznik z zasilaniem przelotowymZ dodatkową literą:
d – komory przyłączeniowe ognioszczelne
e – komory przyłączeniowe wzmocnione
s – komory przyłączowe z odłącznikiem / rozłącznikiem
B * – ilość odpływów głównych

Z dodatkową literą:
R – rewersja napięć odpływowych odłącznikiem głównym

C Maks. prąd znamionowy:
1 – 50 A
2 – 100 A
3 – 200 A
4 – 250 A
5 – 315 A
Dodatkowo za symbolem prądu znamionowego w nawiasie:

kolejny numer stycznika (odpływu)
– rewersyjny R
– prąd A
– moc odpływu kW

D Napięcie zasilania:
230/400/500/660/1000/1140 V AC