Oprawa oświetleniowa LED typu GLL*

Oprawa oświetleniowa typu GLL to poliestrowa oprawa liniowa LED dostępna w wersji normalnej i awaryjnej. Jest to przedmiot przeciwwybuchowy przeznaczony do stosowania w przemyśle powierzchniowym (grupa IIC i IIIC), w obszarach, w których podczas normalnej działalności może wystąpić atmosfera wybuchowa spowodowana gazami, parami, mgłami i/lub mieszaninami powietrza i pyłu. Został zaprojektowany tak, aby mógł działać zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi i zapewniał wysoki poziom ochrony. Służy do oświetlania obiektów operacyjnych i magazynowych w obszarach zagrożonych wybuchem i może być stosowana w strefach 1, 2 oraz 21 i 22.

Oprawa o stopniu ochrony „Ex db eb mb tb” dostępna jest w wersji 2-pasmowej LED. Do podłączenia elektrycznego przewidziano trzy otwory do umieszczenia dławików kablowych lub zaślepek, dopuszczonych do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem („Ex eb” – M25x1,5), przy czym dwa z tych otworów są fabrycznie uszczelnione zaślepkami. W standardzie oprawa przystosowana jest do wewnętrznego okablowania przelotowego. Możliwe jest podłączenie elektryczne linii wejściowych i wyjściowych po przeciwnych stronach. Różnorodne akcesoria montażowe umożliwiają montaż oprawy w trybie montażu na ścianie lub suficie, montażu na słupie lub montażu zwieszanego.

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie (wersja normalna)
Tamb max +53 °C
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Tamb max +60 °C
II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66

Oznakowanie (wersja awaryjna)
Tamb +47°C
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Tamb +54,8°C
II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP66
Temperatura otoczenia -20°C  ≤ Ta ≤  +60°C
Strumień świetlny 5442 lm, wer. awaryjna 634 lm
Częstotliwość napięcia zasilania 50/60 Hz
Wymiary 1300x184x140 mm
Masa 7,7-9,7kg