Przekaźnik multifunkcyjny typu PMB-2 przeznaczony jest do zabezpieczania oraz realizacji funkcji sterowniczych dla dwóch odpływów/odbiorników trójfazowych.
Zabezpieczenie pracuje z zewnętrznymi przetwornikami prądowo napięciowymi. Posiada szeroki zakres nastaw, zależny od zastosowanych przetworników. Możliwe jest także stosowanie przekładników prądowych, gdyż po ich zwarciu za pomocą niewielkiej rezystancji możliwe jest wyrażenie sygnału w mV/A. Przekaźnik posiada również tor wyłącznika awaryjnego (wyłącznik bezpieczeństwa) oraz dodatkowo jest wyposażony w zabezpieczenie upływowe dla trzeciego odbioru.

Przekaźnik posiada diody sygnalizujące stany pracy urządzenia. Zdalny dostęp do urządzenia odbywa się poprzez interfejs RS-485 z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. Urządzenie standardowo jest wyposażone w jedno wejście cyfrowe RST, które jest przeznaczone jako zewnętrzne wejście kasowania komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu (odpowiednik przycisku „RESET”). Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w większą liczbę wejść ogólnego przeznaczenia, których stan logiczny jest sygnalizowany na wyświetlaczu oraz jest możliwy do zdalnego odczytania. PMB-2 jest również przeznaczone do zabezpieczenia odpływów i silników pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Obwody wyjściowe zabezpieczenia PMB-2 umożliwiają pracę w strefach zagrożonych wybuchem i przewidziane są do stosowania w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia a, b lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą komunikatów tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu. Poruszanie się po menu urządzenia zapewniają przyciski.

Funkcje realizowane przez urządzenie:

 • zabezpieczenia prądowe (przeciążenie, zwarcie, asymetria, utyk silnika, suchobieg pompy),
 • zabezpieczenie upływowe blokujące/centralno-blokujące,
 • zabezpieczenie temperaturowe silnika,
 • zabezpieczenie przed utratą ciągłości żyły ochronnej PE lub nadmiernym wzrostem jej rezystancji,
 • sygnalizacji ostrzegawczej przed załączeniem urządzeń,
 • sterowanie zdalne i lokalne pracą odpływu,
 • sterowanie urządzeniami wykonawczymi w sposób zdalny lub lokalny,
 • sterowanie stycznikami,
 • wyświetlania stanu pracy oraz komunikatów,
 • przesył informacji do innych systemów kontrolnych i monitorujących.
 • komunikacja poprzez MODBUS RTU.

Przekaźnik typu PMB-2 może być stosowany między innymi w następujących urządzeniach:

 • wyłącznikach stycznikowych,
 • stacjach kompaktowych,
 • zespołach transformatorowych,
 • stacjach transformatorowo-rozdzielczych,
 • innych rozdzielnicach 3-fazowej sieci prądu przemiennego o napięciu do 1140 V AC 50 Hz zabudowanych w wyrobiskach zakładów górniczych lub innych obiektach przemysłowych.
Przekaźnik Multifunkcyjny typu PMB-2

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I

Certyfikat: OBAC 17 ATEX 0391U

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP30 /IP00
Temperatura otoczenia -20°C do +70°C
Napięcie zasilania 24 V DC/42 V AC
Język interfejsu użytkownika Polski, Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Czeski, Rosyjski, Turecki
Wymiary [mm] 141,9 x 128,4 x 144,5

Sposób oznaczenia