Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS-*/*/*

Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS*/*/* przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodu oraz wartości jego rezystancji. Może pełnić funkcję przekaźnika sterowniczego lub urządzenia kontroli ciągłości uziemienia, może być także wykorzystany do separacji galwanicznej obwodów iskrobezpiecznych i/lub nieiskrobezpiecznych. Przekaźnik PMS*/*/* występuje w kilku wariantach i konfiguracjach, w zależności od:

  • rodzaju modułu (przekaźnik wykonawczy lub moduł pomiarowy),
  • liczby kanałów (dwa lub cztery),
  • typu wyjścia (przekaźnik lub wyjście typu otwarty kolektor),
  • wartości rezystancji reakcji (50..2500 Ω),
  • napięcia zasilania (12 V / 24 V / 42 V AC lub DC),
  • klasyfikacji obwodu (iskrobezpieczny (i) lub nieiskrobezpieczny ())

Każdy tor wejściowy (pomiarowy) kontrolowany jest na zwarcie, przerwę i kierunek przepływu prądu.

Przekaźnikowy moduł sterujący typu PMS

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat: OBAC 08 ATEX 268U

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia -20°C do +70°C
Pobór mocy max 3VA
Sterowanie obwodu wejściowego dioda 1N4001…7
Sposób montażu Szyna montażowa TS35

Sposób oznaczenia

P M S * / * / *

Wykonanie:
1 – /
2 – / i (dotyczy tylko PMS0/*/*)
3 – i /
4 – i / i (dotyczy tylko PMS0/*/*)

Napięcie zasilania
1 – 12 V DC (dotyczy tylko PMS0/*/*)
2 – 24 V DC
3 – 42 V AC/DC (nie dotyczy tylko PMS0/*/*)
4 – 24 V/42 V AC/DC (nie dotyczy tylko PMS0/*/*; zamiennik dla PMS-*/2/* oraz PMS-*/3/*)

Liczba i rodzaj modułów pomiarowych oraz typ wyjść:
0 – moduł przekaźnika wykonawczego (bez modułu pomiarowego), przekaźnik
1 – dwukanałowy moduł pomiarowy do 600 Ω (z diodą) Uo = 5,36 V, otwarty kolektor
2 – dwukanałowy moduł pomiarowy do 100 Ω (z diodą) Uo = 5,36 V, otwarty kolektor
3 – dwukanałowy moduł pomiarowy do 50 Ω (z diodą) Uo = 5,36 V, otwarty kolektor
4 – dwukanałowy moduł pomiarowy do 600 Ω (z diodą) Uo = 15,75 V, otwarty kolektor1
5 – czterokanałowy moduł pomiarowy do 600 Ω (z diodą) Uo = 5,36 V, otwarty kolektor
6 – czterokanałowy moduł pomiarowy do 600 Ω, 100 Ω lub 50 Ω (z diodą) Uo = 5,36 V (wersja specjalna z ww. rezystancją wejściową na dowolnym kanale pomiarowym), przekaźnik
7 – czterokanałowy moduł pomiarowy do 100 Ω (z diodą) Uo = 5,36 V, przekaźnik
8 – czterokanałowy moduł pomiarowy do 50 Ω (z diodą) Uo = 5,36 V, przekaźnik
9 – dwukanałowy moduł pomiarowy do X Ω (z diodą) (50..2500 Ω), otwarty kolektor
10 – czterokanałowy moduł pomiarowy do X Ω (z diodą) (50..2500 Ω), przekaźnik
11 – czterokanałowy moduł pomiarowy z niezależnie programowanymi rezystancjami zadziałania i powrotu w każdym kanale pomiarowym (z diodą) Uo = 13,65 V, przekaźnik

Standardowym wariantem wykonania jest przekaźnik typu:
PMS0/2/1, PMS1/4/3, PMS2/4/3, PMS3/4/3, PMS5/4/3, PMS7/4/3, PMS8/4/3, PMS11/4/3