Przekaźnikowy separator obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych typu PSOI

Przekaźnikowy separator obwodów iskrobezpiecznych przeznaczony jest do separacji pomiędzy obwodami nieiskrobezpiecznymi i iskrobezpiecznymi.

W obwodzie nieiskrobezpiecznym znajduje się cewka przekaźnikowego separatora PSOI-*/*, natomiast jego styk może być włączony do obwodów iskrobezpiecznych poziomu zabezpieczenia ia lub ib.

Przekaźnikowy separator obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych PSOI-*/* umożliwia zatem przekazanie informacji z nieiskrobezpiecznych obwodów sterowania do iskrobezpiecznych lub nieiskrobezpiecznych obwodów systemów automatyki.

Przekaźnikowy separator obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych w wykonaniu przeciwwybuchowym

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC T6
II (1)D [Ex ia Da] IIIC T85°C

Certyfikat: OBAC 05 ATEX 021X

Temperatura otoczenia: -40°C do +55°C lub -40°C do +70°C

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP20
Styki iskrobezpieczne
Prąd obciążenia – łączeniowy 3/0,6 A
Napięcie łączeniowe obwodu  iskrobezpiecznego AC/DC  30 V
Znamionowa moc łączeniowa AC   25 VA
Cewka przekaźnika 
Napięcia sterujące AC (50/60 Hz)/DC 9,6 ÷ 250V AC/DC

 

Tabela doboru
Typ zestyku Kod
Zestyk przełączny 1
Zestyk zwierny z diodą 2
Zestyk zwierny z systemem NAMUR 3
Zestyk zwierny 4
Napięcie cewki Kod
Napięcie cewki 12 V AC/DC 1
Napięcie cewki 24 V AC/DC 2
Napięcie cewki 42/48 V AC/DC 3
Napięcie cewki 60 V AC/DC 4
Napięcie cewki 110…125 V AC/DC 5
Napięcie cewki 220…240 V AC/DC 6
Napięcie cewki 12 V DC 7
Napięcie cewki 24 V DC 8
Napięcie cewki 24 V AC/DC 9
Napięcie cewki 42/48 V AC/DC 10
Napięcie cewki 230 V AC 11

Sposób oznaczenia

P S O I * *
A B
A Typ zestyku:
1 – Zestyk przełączny
2 – Zestyk zwierny z diodą
3 – Zestyk zwierny z systemem NAMUR
4 – Zestyk zwierny
B Napięcie cewki:
1 – 12 V AC/DC
2 – 24 V AC/DC
3 – 42/48 V AC/DC
4 – 60 V AC/DC
5 – 110…125 V AC/DC
6 – 220…240 V AC/DC
7 – 12 V DC
8 – 24 V DC
9 – 24 V AC/DC
10 – 42/48 V AC/DC
11 – 230 V AC/DC