Przetwornik Enkoderów Iskrobezpiecznych Typu PEI-*.*

Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych typu PEI-*.* przeznaczony jest do zasilania napięciem enkoderów inkrementalnych oraz separacji sygnałów z enkodera. Przetwornik enkoderów iskrobezpiecznych typu PEI- *.* jest urządzeniem o poziomie zabezpieczenia ia. Przetwornica wysokiej częstotliwości zapewnia separację galwaniczną pomiędzy obwodem iskrobezpiecznym a nieiskrobezpiecznym.

Urządzenie może pracować w 3 różnych konfiguracjach wyjść transmisyjnych:

  • OC (otwarty kolektor tranzystora)
  • TTL (wyjście 5 V)
  • HTL (wyjście maks. 30 V)

Ponadto istnieje możliwość wyboru napięcia zasilania iskrobezpiecznego.

Przetwornik Enkoderów Iskrobezpiecznych

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 [Ex ia Ma] I
II 2G [Ex ia Ga] IIB T4

Certyfikat: OBAC 09 ATEX 408U

Dane znamionowe

Dane znamionowe
Stopień ochrony obudowy IP20
Wymiary obudowy (450-350)x(188bez wpustów ) x 164 mm
Waga 113,6 x 99 x 22,6
Napięcie zasilania 24 lub 42 V AC / V DC
Częstotliwość napięcia zasilania 50/60 AC Hz lub DC
Temperatura otoczenia od -20
°C°C
do 70
°C°C
ºC

Sposób oznaczenia

P E I * . *

gdzie:

1 – wykonanie OC (otwarty kolektor tranzystora), Uo=12,6V (zaciski 15,16)
2 – wykonanie TTL (wyjścia 5V max 1mA), Uo=12,6V(zaciski 15,16)
3 – wykonanie HTL (wyj. Do 30V max 5mA zaciski 1,8), Uo=12,6V(zaciski 15,16)
4 – wykonanie OC (otwarty kolektor tranzystora), Uo=5,36V (zaciski 15,16)
5 – wykonanie TTL (wyjścia 5V max 1mA), Uo=5,36V(zaciski 15,16)
6 – wykonanie HTL (wyj. Do 30V max 5mA zaciski 1,8), Uo=5,36V(zaciski 15,16)
7 – wykonanie Push-Pull(wyjście 5, 12, 24V), Uo=12,6V(zaciski 15, 16)
8 – wykonanie Push-Pull(wyjście 5, 12, 24V), Uo=5,36(zaciski 15, 16)
9 – wykonanie Zasilacz Uo=12,6V(zaciski 15, 16)
10 – wykonanie Zasilacz Uo=5,36V(zaciski 15,16)

1 – wersja napięcie zasilania 24V DC
2 – wersja zasilania 42V AC

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi która jest dostępna na stronie internetowej producenta.