Pulpity sterownicze typu 07-31**-****/****/***

Pulpit sterowniczy typu 07-31**-****/****/*** przeznaczony jest do sterowania, kontroli lub wizualizacji pracy maszyn i urządzeń automatyki. Produkt dostosowany jest do przyłączenia iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych obwodów elektrycznych tj.: transmisja danych, układy sterowania, zasilanie, nadzór wizyjny itp. Skrzynki służą również do łączenia i rozgałęziania doprowadzonych i odprowadzonych przewodów za pomocą certyfikowanych zacisków przyłączeniowych. W zależności od potrzeby w pulpitach zabudowane są elementy i podzespoły elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym lub normalnym zgodnie ze szczególnymi warunkami zabudowy urządzenia. Modułowa budowa umożliwia łączenie kilku obudów w jeden zespolony pulpit sterowniczy. Skrzynki wykonane są z poliestru czarnego wzmacnianego włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej. Obudowa pulpitu zamykana jest pokrywą lub drzwiami. Dodatkowo dekiel pulpitu może być wyposażony we wziernik. Wszystkie komory pulpitu sterowniczego są budowy typu Ex e.

Produkt może być eksploatowany w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Produkt w wykonaniu urządzenia towarzyszącego może być eksploatowany w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Produkt może być eksploatowany w gazowych atmosferach wybuchowych zaliczanych do strefy 0, 1 lub 2 (G) oraz użytkowany w miejscu występowania pyłowych atmosfer wybuchowych zaliczanych do strefy 21 lub 22 (D).

Główne właściwości pulpitu:

  • dostosowane do potrzeb klienta,
  • możliwość stosowania w różnych obwodach sterowniczych, sygnalizacyjnych oraz zasilających,
  • wiele wariantów wyposażenia,
  • dostępne w obudowach z poliestru lub stali nierdzewnej.
Poliestrowy pulpit sterowniczy w wykonaniu Ex

Ochrona przeciwwybuchowa

Cechy wykonania przeciwwybuchowego strefa 0, 1 i 21
Grupa I
I M1 Ex ia ma op is I Ma*)
I M2 Ex ib mb op pr I Mb*)
I M2(M1) Ex db eb ib mb op pr [ia ma op is Ma] I Mb*)
Grupa II (gazy)
II 1G Ex ia ma op is IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Ga**)
II 2G Ex db eb ib mb op pr IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Gb**)
II 2(1)G Ex db eb ib mb op pr [ia ma op is Ga] IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Gb**)
Grupa II**)(pyły)
II 2D Ex tb IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Db***)
II 2D Ex tb op is [ib Db] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)
II 2(1)D Ex tb op is [ia Da] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)

*) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (ia/ib ma mb op is op pr) stosuje się skrócone oznakowanie np.: I M1 Ex ia I Ma.
**) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (db eb ma mb op is op pr ia/ib) stosuje się skrócone oznakowanie np.: II 2(1)G Ex db eb [ia Ga] IIB T4 Gb, II 2G Ex eb ib IIA T4 Gb. Podgrupa IIA,IIB,IIC i temperatura T6,T5,T4 dobierane są stosowanie do wyposażenia.
***) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (op is ia/ib) stosuje się skrócone oznakowanie np.: II 2D Ex tb IIIB 80°C Db. Podgrupa IIIA,IIIB,IIIC i temperatura T80°C, T100°C dobierane są stosowanie do wyposażenia.


Cechy wykonania przeciwwybuchowego urządzenie towarzyszące oraz strefa 2 i 22
Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego:
Grupa I
I (M1) [Ex ia ma op is Ma] I*)
Grupa II (gazy)
II 3G Ex dc ec nA nC nR mc op is op pr ia/ib/ic [ic] IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Gc**)
II 3(2)G Ex dc ec nA nC nR mc op is op pr ia/ib/ic [ib Gb] IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Gc**)
II 3(1)G Ex dc ec nA nC nR mc op is op pr ia/ib/ic [ia Ga][ib Gb] IIA,IIB,IIC T6,T5,T4 Gc**)
Grupa II**)(pyły)
II 3D Ex tc op is [ic] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)
II 3(2)D Ex tc op is [ib Db] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)
II 3(1)D Ex tc op is [ia Da][ib Db] IIIA,IIIB,IIIC T80°C T100°C Dc***)

*) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (ia ma op is) stosuje się skrócone oznakowanie np.: I (M1) [Ex ia Ma] I.
**) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (dc ec nA nC nR mc op is op pr ia/ib/ic) stosuje się skrócone oznakowanie np.: II 3(1)G Ex dc ec nA [ia Ga] IIB T4 Gc, II 3G Ex ec nA IIA T4 Gc. Podgrupa IIA,IIB,IIC i temperatura T6,T5,T4 dobierane są stosowanie do wyposażenia.
***) gdy zabezpieczenie nie występuje w produkcie (op is ia/ib/ic) stosuje się skrócone oznakowanie np.: II 3D Ex tc IIIB 80°C Dc. Podgrupa IIIA,IIIB,IIIC i temperatura T80°C T100°C dobierane są stosowanie do wyposażenia.

Certyfikat: OBAC 04 ATEX 277X

Temperatura otoczenia i stopień ochrony IP

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego  Temperatura otoczenia  Uszczelka  Stopień ochrony 
Grupa I -20..+40oC EPDM IP66
-55..+55oC SILIKON IP65
Grupa II (gazy) -20..+40oC EPDM IP66
-55..+40oC SILIKON IP65
-55..+55oC
Grupa II (pyły) -55..+40oC SILIKON IP65
-55..+55oC

Dane znamionowe

Sposób oznaczenia