Wymiennik ciepła typu UC-W jest przeznaczony do stosowania w układach chłodzenia urządzeń i maszyn z wykorzystaniem cieczy chłodzącej (UC-WW-** – woda/woda lub UC-WP-** – woda/powietrze).

Wymiennik ciepła UC-WW-** oddziela ciecz zewnętrzną (np. woda z instalacji ppoż. kopalni) od cieczy wewnętrznej w instalacji chłodzenia urządzenia lub maszyny, chroniąc ją przed zniszczeniem poprzez zatkanie zanieczyszczeniami i/ lub nadmiernym wzrostem ciśnienia.

W wymienniku UC-WP-** w instalacji wewnętrznej znajduje się płyn chłodzący (np. woda, glikol itp.), zaś ciepło z układu chłodzącego odbierane jest przez strumień powietrza wytworzony przez wentylator(y).

Wymienniki te zostały wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa.

Wymiennik ciepła typu UC-W może być wykonany w dwóch wersjach jako:

  • Wymiennik UC-WW-** – gdzie ciepło jest wymieniane pomiędzy cieczą a cieczą (np. woda/woda)
  • Wymiennik UC-WP-** – gdzie ciepło jest wymieniane pomiędzy cieczą a powietrzem (np. woda/powietrze)

W wymienniku wyróżniamy dwa obiegi cieplne: obieg zewnętrzny, do którego oddawane jest ciepło (odpowiednio ciecz lub powietrze) oraz obieg wewnętrzny, który jest jednakowy w obu typach urządzeń.

Górniczy wymiennik ciepła typu UC-W

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 Ex de [ia,ib] I
I M2 [Ex ia,ib] I

Certyfikat: OBAC 07 ATEX 257X

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP55
Temperatura otoczenia +4°C ≤ Ta ≤ +40°C
Moc cieplna 2×25 kW
Maksymalna moc pobierana UC-WP – 2×6 kW
UC-WW – 2×0,75 kW
Maksymalne ciśnienie cieczy w układzie wewnętrznym 0,8 MPa
Maksymalne wymiary gabarytowe UC-WP-02/2.2 2530x1650x1100 mm
UC-WW-25 1600x1500x600 mm
Masa UC-WP-02/2.2  800 kg
UC-WW-25  300 kg
Pozycja pracy pionowa (odchylenie od pionu ±15°)

Sposób oznaczenia

U C W * * *
A B C
A WW – woda – woda
WP – woda – powietrze
BC 01 – 1 rząd rur WP
02 – 2 rzędy rur WP
03 – 3 rzędy rur WP
04 – 4 rzędy rur WP
25 – WW
Liczba obiegów Podaj liczbę