Zabezpieczenie typu ZNS służy do zabezpieczania odpływów trójfazowych przed skutkami przeciążenia, zwarcia oraz asymetrii prądów faz zasilających, również urządzeń (silników) pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. W przypadku wyłączenia członu asymetrowego możliwe jest także stosowanie zabezpieczenia do obwodów jednofazowych.  

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą komunikatów tekstowych prezentowanych na wyświetlaczu. Poruszanie się po menu urządzenia zapewniają przyciski. Zabezpieczenie posiada diody sygnalizujące stany pracy urządzenia. Jest wyposażone w 3 przekaźniki wykonawcze.  

Urządzenie posiada wejście, które służy do kasowania komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu. Stan wejścia kasowania i przekaźników jest sygnalizowany na wyświetlaczu. 

Zabezpieczenie nadprądowe silnika typu ZNS

Ochrona przeciwwybuchowa

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia -20°C do +70°C
Napięcie zasilania Un = 24÷42 VAC/DC
Maksymalne napięcie międzyfazowe 1140 V
Zakres nastawy prądu znamionowego 0,1 A ÷ 2 A co 0,01 A
2 A ÷ 10 A co 0,05 A
10 A ÷ 24 A co 0,1 A
Zakres nastawy członu zwarciowego Ir/In = 2 ÷ 12
Komunikacja Modbus RTU
Wymiary 45x109x111 mm
Charakterystyki członu przeciążeniowego zgodne z: EN 60255-149, EN 60947-4-1, EN 60255-151
Sposób montażu Szyna montażowa TS35

Sposób oznaczenia