Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am jest iskrobezpiecznym urządzeniem przeznaczonym do zabezpieczenia urządzeń przed nadmiernym wzrostem temperatury. Wykorzystuje zabudowane w urządzeniach czujniki temperatury typu PTC.

Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am przeznaczone jest do pracy w dodatkowej osłonie ognioszczelnej z cechą Exd lub w strefie niezagrożonej, w osłonie o stopniu ochrony IP 54(65), natomiast obwody iskrobezpieczne poziomu zabezpieczenia ia mogą być wyprowadzane do stref zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.

Zabezpieczenie temperaturowe typu TMA100Am zostało wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania norm PN-EN 60079- 0;PN-EN 60079-11.

Zabezpieczenie temperaturowe w wykonaniu Ex

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I (M1) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Certyfikat: OBAC 10 ATEX 081X

Dane znamionowe

Stopień ochrony obudowy IP20
Wymiary obudowy 114 x 23 x 99 mm
Waga 205
Napięcie zasilania 24 ÷ 42 V AC/ V DC
Częstotliwość napięcia zasilania 50/60 AC Hz lub DC
Temperatura otoczenia od -20 do +70  ºC

Sposób oznaczenia

TMA100Am – Zabezpieczenie temperaturowe

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi która jest dostępna na stronie internetowej producenta.