Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI */*

Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI-*/* przeznaczony jest do pomiaru prędkości obrotowej urządzeń pracujących w strefach zagrożenia grupy I (wybuch metanu i/lub pyłu węglowego) oraz grupy IIB. Dzięki metalowej i masywnej obudowie stosowany może być w ciężkich warunkach eksploatacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowych osłon mechanicznych. Enkoder należy zasilać z zasilacza iskrobezpiecznego o napięciu zgodnym dla danego typu.

Iskrobezpieczny enkoder inkrementalny typu IEI */*

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M1 Ex ia op is I Ma
II 1G Ex ia op is IIB T4 Ga

Certyfikat: OBAC 09 ATEX 302X

Dane znamionowe

Stopień ochrony obudowy IP66
Wymiary obudowy 70 x 153 x 106 mm
Waga 1 kg
Napięcie zasilania W zależności od typu
Temperatura otoczenia od -20 do +70  ºC

Sposób oznaczenia

I E I * / *

Napięcie zasilania
2 – 5,6V DC
3 – 12V DC
4 – 15V DC


Rodzaj transmisji danych

1 – Sygnał jedno przewodowy
2 – Sygnał różnicowy

Pozostałe parametry w tym iskrobezpieczne zostały zamieszczone w instrukcji obsługi która jest dostępna na stronie internetowej producenta.