Stacja kompaktowa typu MSL 610 jest urządzeniem rozdzielczym, przeznaczonym dla górnictwa podziemnego, do zdalnego sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych, zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (sieć IT), lub innego rodzaju sieci. Urządzenie przystosowane jest do zasilania napięciem do 3×1140 V AC.

Stację zbudowano w oparciu o osłonę ognioszczelną. W komorze głównej ognioszczelnej zabudowana jest aparatura elektryczna natomiast w komorze lub komorach przyłączowych (budowy ognioszczelnej Ex d lub wzmocnionej Ex e) zabudowane są wskaźniki napięcia, łączniki, zaciski i listwy przyłączeniowe.

Podstawową jednostką struktury elektrycznej stacji jest tor rozłącznikowy. Każda stacja wyposażona jest odłącznik (przełącznik, rozłącznik) z napędem ręcznym. W skład toru wchodzą odpływy stycznikowe o różnych konfiguracjach pracy (jednobiegowa, dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt, równoległa, szeregowa lub automatyczna zmiana kolejności faz i inne). Opcjonalnie można stosować styczniki próżniowe lub powietrzne. Konfiguracja toru siłowego może zawierać rozrusznik tyrystorowy o prądzie dopasowanym do maksymalnego prądu rozłącznika z uzupełniającym stycznikiem obejściowym.

Alternatywnie, w miejsce odpływów stycznikowych, zabudowany może być wyłącznik mocy o prądzie ciągłym ograniczonym do 800 A lub transformator mocy do 16 kVA z kompletem zabezpieczeń. Konfiguracje stycznikowe, transformatorowe lub rozrusznikowe realizują oprócz zasilania odbiorników silnikowych również aplikacje nawrotne np. stacji napinających transportery przenośników, zestawy luzownikowe i inne.

Podwyższony stopień bezpieczeństwa funkcjonalnego uzyskiwany jest poprzez odpowiedni ciąg połączeniowy zabezpieczeń przeciążeniowo-zwarciowych, zabezpieczeń upływowych, kontroli ciągłości żyły ochronnej, temperatury odbiorników (PTC, Pt100), przekaźników pomiarowych i sterujących, odłączników. Pokrywa komory głównej wyposażona została w czworokątny pulpit sterowniczy z wziernikiem umożliwiającym podgląd wszystkich parametrów pracy stacji na wewnętrznym monitorze LCD lub LED. Na pokrywie komory głównej zabudowany jest wyłącznik awaryjny umożliwiający odłączenie napięcia zasilającego od wszystkich odbiorników zasilanych przez stację.

Sterowanie i kontrolę odpływów zrealizowano za pomocą:

  • pojedynczych modułów kontrolno-pomiarowych,
  • przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB,
  • przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB-2,
    które służą do zabezpieczania sieci elektrycznej i trójfazowych silników elektrycznych. Przekaźniki wyposażone są w komplet zabezpieczeń (prądowych, upływowych, temperaturowych, kontroli ciągłości żyły ochronnej itp.) oraz obwodów sterowania i potwierdzenia.

W urządzeniu może być zabudowany programowalny sterownik PLC lub inny moduł sterowniczy, który jest odpowiedzialny za sterowanie oraz nadzór nad pracą poszczególnych odpływów. Transmisja danych może być realizowana za pośrednictwem modułów iskrobezpiecznych, przy pomocy interfejsów komunikacyjnych Ethernet, RS485, RS422, RS232, itp. przystosowanych do transmisji za pośrednictwem kabli z żyłami miedzianymi i światłowodowymi. Zastosowane komponenty gwarantują niezawodność pracy stacji kompaktowej w górnictwie podziemnym przy spełnieniu podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich to:

  • obudowa w postaci dużych czworokątnych komór z podwyższonym stopniem ochrony do IP54 lub IP65,
  • indywidualne zabezpieczenie dla każdego odpływu,
  • określony poziom nienaruszalności bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL) obwodów bezpieczeństwa.

Komory dopływowe lub odpływowe wyposażone są w wpusty kablowe, przez które należy wprowadzać przewody oraz kable. Niewykorzystane wpusty należy zaślepić certyfikowanymi zaślepkami.

Urządzenie może być eksploatowane w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy ,,A” lub ,,B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Górnicza stacja kompaktowa typu MSL 610

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 Ex db [ia Ma] [ib Mb] I Mb
I M2 Ex db eb [ia Ma] [ib Mb] I Mb
I M2 Ex db [ia Ma] [ib Mb] [op is Ma] I Mb
I M2 Ex db eb [ia Ma] [ib Mb] [op is Ma] I Mb

Certyfikat:  KOMAG 11 ATEX 0132X

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP54 / IP65
Temperatura otoczenia -10°C ≤ Ta ≤ +40°C
Znamionowe napięcie izolacji do 1200 V AC
Znamionowe napięcie łączeniowe do 1140 VAC (380/400/500/550/660/690/1000/1100/1140 VAC)
Znamionowy prąd ciągły dopływu do 500 A
do 800 A (z wyłącznikiem mocy)
Liczba odpływów do 8
Znamionowy prąd ciągły pojedynczego odpływu z wyłącznikiem mocy do 800 A
Znamionowy prąd ciągły pojedynczego odpływu ze stycznikami do 500 A
Znamionowy prąd rozrusznika tyrystorowego do 450 A
Liczba odpływów luzownikowych do 4 (moc transformatora do 6 KVA, napięcie do 690 VAC)
Liczba odpływów pomocniczych do 2 (do 230 VAC (do 700 VA) i/lub 48 VDC (do 10A)
Moc transformatora do 16 kVA
Napięcia odpływów transformatorowych do 690 VAC (liczba odpływów do 4)
Konfiguracja pracy styczników jednobiegowa, dwubiegowa, rewersyjna, gwiazda-trójkąt, równoległa, szeregowa, automatyczna zmiana kolejności faz
Wymiary (S x W x G)
1240x770x570 mm
1610x770x570 mm
1850x770x570 mm (z wpustami)
W zależności od wykonania W zależności od wykonania
Masa 700..900 kg

Sposób oznaczenia

M S L 6 1 0 * * / B P
A B
A 3 – odpływy oświetleniowe i silnikowe
4 – odpływy oświetleniowe
5 – odpływy silnikowe
B * – ilość odpływów