Zespół transformatorowy ognioszczelny typu ZTO

Zespół transformatorowy ognioszczelny ZTO jest urządzeniem zasilającym, przeznaczonym dla górnictwa podziemnego, do zasilania urządzeń elektrycznych, oświetlenia, maszyn górniczych, zasilanych z sieci trójfazowej lub jednofazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (sieć IT), lub innego rodzaju sieci. Zespół transformatorowy posiada odpływy główne o napięciu do 3×230 VAC, oraz pomocniczy o napięciu do 230 VAC.

Urządzenie przystosowane jest do zasilania napięciem do 3×1140 VAC.

Zespół transformatorowy ognioszczelny zbudowano w oparciu o osłonę ognioszczelną. W komorze głównej ognioszczelnej zabudowana jest aparatura elektryczna natomiast w komorze lub komorach przyłączowych (budowy ognioszczelnej Ex d lub wzmocnionej Ex e) zabudowane mogą być wskaźniki, łączniki, zaciski i listwy przyłączeniowe. Komora główna jest wyposażona w drzwi z zamknięciem specjalnym śrubowym.

Pokrywa komory głównej wyposażona została w wzierniki umożliwiające podgląd wszystkich parametrów pracy zespołu na wewnętrznym monitorze LCD lub wskaźnikach LED.

Zespół transformatorowy ognioszczelny ZTO jest wyposażony w jeden główny odłącznik (rozłącznik) z napędem ręcznym i posiada niezależne odpływy sterowane oddzielnie. Odłącznik (rozłącznik) może być zabudowany w komorze głównej lub w oddzielnej ognioszczelnej komorze (dopływowej lub odłącznika). Odłącznik (rozłącznik) może także posiadać dodatkową pozycję ,,próba sterowania” umożliwiającą przetestowanie działania urządzenia w stanie bezprądowym.

Zastosowane komponenty gwarantują pewność ruchową ognioszczelnego zespołu transformatorowego w górnictwie podziemnym przy spełnieniu wymagań bezpieczeństwa.

Sterowanie i kontrolę odpływów zrealizowano za pomocą:

  • pojedynczych modułów kontrolno-pomiarowych,
  • przekaźnika multifunkcyjnego typu PMB-2,

które służą do zabezpieczania sieci elektrycznej. Przekaźniki wyposażone są w komplet zabezpieczeń (prądowych, upływowych, temperaturowych, kontroli ciągłości żyły ochronnej itp.) oraz obwodów sterowania i potwierdzenia.

W urządzeniu może być zabudowany separator iskrobezpieczny do transmisji danych przy pomocy interfejsów komunikacyjnych RS485, RS422, RS232, itp.

Komory dopływowa i odpływowa wyposażone są w wpusty kablowe, przez które należy wprowadzać przewody oraz kable. Niewykorzystane wpusty należy zaślepić certyfikowanymi zaślepkami. Opcjonalnie mogą być wykorzystane złącza kablowe ognioszczelne.

Urządzenie może być eksploatowane w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,,a”, ,,b” lub ,,c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy ,,A” lub ,,B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Zespół transformatorowy ognioszczelny typu ZTO

Ochrona przeciwwybuchowa

Oznakowanie
I M2 (M1) Ex db [ia Ma] [ib] I Mb
I M2 (M1) Ex db eb [ia Ma] [ib] I Mb

Certyfikat:  OBAC 07 ATEX 109

Dane znamionowe

Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Znamionowe napięcie izolacji do 1200 V AC
Znamionowe napięcie łączeniowe do 1140 VAC (380/400/500/550/660/690/1000/1100/1140 VAC)
Znamionowa moc transformatora do 5kVA (3,5 kVA; 5 kVA)
Napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego do 1140 VAC
3x (380, 400, 500, 550, 660, 690, 1000, 1100,
1140) [VAC]
Napięcia znamionowe uzwojeń wtórnych do 230 VAC 3x (127, 133, 220, 230); 1x (24, 36, 42, 127, 133, 220, 230) [VAC]
Ilość odpływów do 4

Sposób oznaczenia

Z T O * / *
A B
A 1 – moc znamionowa do 3,5 kVA
2 – moc znamionowa do 5 kVA
B 1 – napięcie zasilania 500/1000 V
2 – napięcie zasilania 660/1140 V
3 – napięcie zasilania 500/660/1000/1140 V
4 – napięcie zasilania (inne – podać wartość do 1140 V)